אודות | About

זה אתר הבית של דן בורנשטיין.

כמה פרויקטים אחרים שלי (רשימה חלקית):

This is Dan Bornstein's website.

Here are a few of my other projects:

שמשון 2.0
דיסטופיה סאטירית (ספר דיגיטלי לרכישה באתר "עברית")
A satirical novel in Hebrew

אוטופיית בננות
ספר סאטירי
A satirical novel in Hebrew

Nuclear Fireworks
סיפור קצר באנגלית
Short story (Daily Science Fiction)

The Dominant Hand
The Silent Treatment
סיפורים קצרים באנגלית
Short stories (New English Review)

In Memoriam: Spring
שיר הייקו באנגלית
A haiku poem (Star*Line)

יפניזם
אתר על תרבות יפן וביטוייה בשפה
Japanese culture and language

סנטוקיזם
תרגומי הייקו של סנטוקה טנדה
Hebrew translations of Japanese haiku poetry

Mihongo
מילון חזותי יפני-אנגלי
A visual dictionary of Japanese

Reajer
סיפורים דו-לשוניים ללימוד יפנית
Bilingual Japanese learning materials

מאמרים
בנושא לימוד יפנית
Japanese learning articles (Tofugu)

תרגומים
למאמרים פוליטיים
Hebrew translations of political articles


לתגובות, שאלות, רעיונות, וכל דבר אחר, אתם מוזמנים לכתוב לי דרך דף הקשר.

For comments, questions, ideas, or anything else, please use the contact page.