אוטופיית בננות: גרסת הבמאי

הגרסה המקורית של הספר שלי מ-2005, שקוצצה באכזריות בעריכה ועכשיו מתפרסמת כאן לראשונה במלוא כובד משקלה הספרותי וההיסטורי.

הקדמה ממלכתית מאת ראש הממשלה בדימוס

להתחיל לקרוא מפרק 1

***

תוכן

חלק I – יבשה

1-10

11-20

21-30

חלק II – ים

31-40

41-50

51-60

61-70

חלק III – יבשה

71-80

81-93

***