קטגוריות
כללי

הדגם הבסיסי

קטגוריות
כללי

מעבר לקשת בענן | Over the Rainbow

התקווה מקטינה את האדם, כי היא הופכת אותו לפחדן שחולם לברוח מהרגע שבו הוא נמצא. לאמיצים אין זמן לקוות: כל תשומת לבם נתונה לאתגר שבפניו הם עומדים. והם יודעים שהסטת המבט, במיוחד אם היא לצורך מילוי שדה הראייה בפנטזיה נעימה על זמן ומקום שבו האויב לא נמצא מולם, היא שטות שתעלה להם בחייהם.

Hope makes man small, because it turns him into a coward who dreams of running away from the moment in which he is situated. The brave have no time to hope: their full attention is focused on the challenge they are facing. And they know that looking away, especially if it's for the purpose of filling their field of vision with a pleasant fantasy about a time and place where the enemy isn't in front of them, is an act of folly that will cost them their life.

קטגוריות
כללי

The Holier Family

קטגוריות
כללי

2021-11-08

קטגוריות
כללי

Technology Gap

קטגוריות
כללי

טלסקופ ורוד | Rose-Tinted Telescope

מחסור שווה סבל, אבל סיפוק המחסור לא שווה להפסקת הסבל. אלה שאין להם סובלים מהיעדרו של הדבר שהם רוצים, ואלה שיש להם סובלים מההבנה שהדבר שהם רצו חשוב הרבה פחות מכפי שהם דמיינו בזמן שלא היה להם אותו. המקום היחיד שבו אלה שיש להם מגשימים באמת את המשוואה האידיאלית בין בעלות ושמחה הוא בדמיונם ובקנאתם של אלה שאין להם. והמשמעות היא שכדי להצליח לשמוח על בסיס הדברים שיש לך, עליך להתנחל בתודעתו של מישהו שסובל ממחסור יחסית אליך – ולחיות יותר שם מאשר בחיים האמיתיים שלך. זה הפרויקט הפרדוקסלי והכושל בהכרח של מעמד דורשי תשומת-הלב, שבעבר כלל רק מפורסמים עשירים אבל אז עבר דמוקרטיזציה והיום מקבל עקרונית לשורותיו כל אחד שיש לו גישה לרשת חברתית.

Not having equals suffering, but having does not equal the cessation of suffering. The have-nots suffer from the absence of what they want, while the haves suffer from the realization that what they had wanted makes far less of a difference than they had imagined while they did not yet have it. The only place where the haves truly live up to the ideal equation between possession and happiness is in the imagination and envy of the have-nots. It follows that in order to succeed in feeling happy based on the things you have, you must occupy the mind of someone else who has comparatively less than you do – and spend more of your time there than in your real life. This is the paradoxical and necessarily futile project of the attention-seeking class, which used to be confined to wealthy celebrities but has since been democratized so that it now potentially includes anyone with access to social media.

קטגוריות
כללי

The PrinCEO

קטגוריות
כללי

שני סוגים של נסיעה

הנסיעה אל ומהעבודה בישראל היא חוויה מעוררת זעם, שנובע מהקושי להתנייד ולהגיע אל היעד דרך הפקקים הבלתי נגמרים והתשתיות המוגבלות והרעועות. אבל מה קורה כשהדברים האלה מתנהלים בצורה מוצלחת ולא מהווים בעיה? אז מקבלים את חוויית הייאוש של הנסיעה אל ומהעבודה ביפן. הייאוש נובע בדיוק מתפקודה המושלם, בדרך כלל, של המערכת: הידיעה שאין תקווה שלא תגיע אל המקום שאליו אתה לא רוצה להגיע. אתה תידחס לתוך הרכבת יחד עם שאר הסרדינים לובשי החליפות, ותיפלט מתוכה בתחנה הקבועה שלך, ושום דבר מלבד כוח עליון חזק במיוחד לא יאפשר לך להשתמט ממילוי תפקידך כבורג במכונה החברתית. בישראל אתה כועס כי המכשולים בדרך הם גיהנום; ביפן אתה מתייאש כי הדרך פתוחה והתנועה זורמת עד לגיהנום האמיתי.

קטגוריות
כללי

Bacterial Video

קטגוריות
כללי

תיקון אוטומטי | Autocorrection

בשנים האחרונות יותר מדי אנשים חזרו באופטימיות מאולצת על המנטרה "החיים הם מתנה". בסופו של דבר יצתה בת קול ואמרה: כן, החיים הם מתנה, אבל להזכירכם, אצלנו יש מס על מתנות; ומאחר שאנחנו מאמינים בשוויון חברתי ושואפים למנוע גבהות לב מיותרת בקרב אלה ששפר עליהם מזלם, שיעור המס הרגיל הוא בסביבות ה-100%, ולעתים לא רחוקות במיוחד — הרבה יותר מזה.

In recent years too many people had been repeating, with forced optimism, the mantra "Life is a Gift". Finally a voice from heaven said: Yes, life is a gift, but do remember that we have a gift tax here; and since we believe in social equality and strive to prevent unnecessary haughtiness among the fortunate, the normal tax rate is around 100%, and not too infrequently — far higher than that.