קטגוריות
כללי

2023-01-25-2

קטגוריות
כללי

2023-01-25

הדבר היחיד שיכול להרוג את הספרות כפעילות בעלת משמעות הוא הפיכתה, באופן מלאכותי, מצורת אמנות אישית מטבעה לצורת אמנות קבוצתית, כמו קולנוע, תיאטרון, או רוב המוזיקה — כלומר כזו שבה אין אפשרות לקיום תקשורת בין יחיד אחד ליחיד אחר, אלא רק במסגרת קבוצת השתייכות כלשהי ששולטת בצדדים הטכניים, הנפשיים, או הפרשניים של היצירה. ביטויים בולטים למגמה כזאת הם סדנאות כתיבה; תחרויות ספרותיות; תמרוני הכוח והאגו מאחורי הקלעים של כתבי עת; ותוכן המשתמשים שמקיף את הספרים בחנויות מקוונות.

The only thing that can kill literature as a meaningful activity is its artificial transformation from an inherently individual art form into a collective art form, like film, theater, or most of music—that is, one in which there is no possibility of communication between one individual and another, except in the context of a certain affiliation group that controls the technical, mental, or interpretational aspects of creation. Notable expressions of such a trend are writing workshops; literary competitions; the power and ego maneuvers behind the scenes of journals; and the audience-generated content that surrounds books in online stores.

קטגוריות
כללי

2023-01-24

קטגוריות
כללי

2023-01-23-2

למסיבת הפרישה של השטן הוזמנו כל בני האדם, והם נאלצו להשתתף בה ללא קשר למקום הימצאם, כי היא שודרה ישירות אל תוך תודעתם והחליפה למשך כמה שעות את שדה הראייה הרגיל שלהם. אולם הנשפים העצום היה מלא במיליארדי דמויות אנושיות, והמסיבה היתה מייגעת ורצופה נאומים ארכניים. השטן, כהרגלו, שיבח את עצמו ודיבר בהרחבה על הישגיו. הוא סירב להסביר מה המשמעות של פרישה במקרה הזה, או לאן מועדות פניו. אבל לקראת הסוף הפתיע אותו אחד האורחים ושאל למה, בעצם, הוא פורש. השטן חייך חיוך רחב ואמר: כי מצאתי לעצמי את היורש האידיאלי. מי היורש, שאל האורח. והשטן פרש את ידיו ואמר: אתם, כולכם יחד וכל אחד לחוד — סוף סוף הבנתי שאתם יודעים לעשות את העבודה שלי הרבה יותר טוב ממני. עכשיו הגיע הזמן שאזוז הצדה, אפסיק להפריע לכם עם השמרנות הממתנת שלי, ואעודד אתכם ממרחק בטוח בזמן שתבראו את הגיהנום המושלם שעליו תמיד יכולתי רק לחלום.

All human beings were invited to Satan's retirement party, and they all had to attend regardless of where they were, since the party was projected directly into their consciousness and replaced, for a few hours, their normal field of vision. The colossal ballroom was crowded with billions of human figures, and the party was tedious and full of sprawling speeches. Satan, as usual, praised himself and spoke at length about his achievements. He refused to explain what retirement actually meant in this case, or where he was heading next. But towards the end one of the guests caught him off guard and asked him why he was even retiring in the first place. Satan grinned and said: Because I've found myself the ideal successor. Who is that successor, asked the guest. And Satan spread his hands wide and said: You, all of you together and each of you separately — I've finally realized you can do my job far better than I can. Now it's time for me to step aside, stop getting in your way with my mitigating conservatism, and cheer you on from a safe distance while you create the perfect hell I have only been able to dream of.