קטגוריות
כללי

מבחר אינסופי

קטגוריות
כללי

עולם ללא מזומן

קטגוריות
כללי

התקווה

התקווה קיימת לא בשביל העתיד, אלא בשביל ההווה.

לא כדי שיהיה טוב אחר כך,

אלא כדי שיהיה טוב עכשיו — בזמן היחיד שקיים —

בזכות הסרת הדאגה מסדר היום.

קטגוריות
כללי

אמת בפרסום