קטגוריות
כללי

2023-03-21

קטגוריות
כללי

2023-03-20-3

מנצח במירוץ החיים הוא מי שמגיע בשלום אל המוות בלי למות בדרך.

A winner in the race of life is one who safely reaches death without dying on the way.

קטגוריות
כללי

2023-03-20-2

קטגוריות
כללי

2023-03-20