קטגוריות
כללי

2022-08-16

שחרור, במובן הרוחני, הוא לא הריסת האני אלא הרחבה שלו: יצירת חלק חדש ומוצלח יותר של האני, שתפקידו להתלוות תמיד אל החלק המקורי ולעזור לו – כאילו סופרמן, במקום לצאת להרפתקאות הרואיות בצד השני של העולם, משתמש בכל כוחותיו העל-טבעיים כדי לעבוד כאח סיעודי של העיתונאי החלוש והממושקף שאליו הוא מתחפש רוב הזמן.

Liberation, in the spiritual sense, is not the tearing down of the self but its expansion: the creation of a new, better part of the self, whose role is always to accompany the original part and assist it — as if Superman, instead of embarking on heroic adventures on the other side of the planet, used all of his supernatural powers to work as a nurse for the frail bespectacled journalist he normally pretends to be.

קטגוריות
כללי

2022-08-15-3

נמלת האש צועדת אל סוף דרכה על מסך הווייז

קטגוריות
כללי

2022-08-15-2

א: אם היית יכול לקחת רק דבר אחד לאי בודד, מה היית לוקח?

ב: הייתי לוקח שלט שעליו כתובה השאלה הזאת, כדי שבכל פעם שאראה אותו, אשמח מחדש שאני לא צריך לענות עליה יותר.

A: If you could take just one thing to a desert island, what would you take?

B: I would take a sign that has this question written on it, so that every time I saw it, I would be happy once again that I don't have to answer it anymore.

קטגוריות
כללי

2022-08-15

היא כלה של פרס יוקרתי; הוא חתן רק של החותנת