קטגוריות
כללי

Outside the Box

קטגוריות
כללי

אבחנה מבדלת | Differential Diagnosis

לא, האדם הוא לא חיה חברתית. כן, יש חיה חברתית, והיא נמצאת בתוך האדם, אבל היא איננה זהה לו. היא טפילה עוינת, שכל חייה תלויים בטיפוח האשליה שאין דבר בקיום האנושי מלבד עצמה.

No, man is not a social animal. Yes, there is a social animal, and it is within man, but it is not identical with him. It is a hostile parasite, whose life depends entirely on maintaining the illusion that there is nothing in man's existence but itself.

קטגוריות
כללי

Binary Opposition

קטגוריות
כללי

The Devil's TV

When the Devil's workday ends, he crashes on the couch and starts channel surfing. Somewhat narcissistically, he enjoys only channels that display the results of his own evil efforts. He watches the news, of course. He also spends time watching violent films, brain-killing commercials, and IQ-imploding talk shows. But to him, those are more similar to work than to true fun. What he really likes—with his heart and not just his brain—is seeing examples of resignation: people who accept their awful fate with a shrug, maybe even a smile. Those who not only think, quite reasonably, that the world is bad—but have also given up their right to protest against that state of affairs. Those who don't realize that a protest, however futile, is the only thing that causes the Devil to doubt his own talent and self-worth, sometimes to the extent of making him consider early retirement. Always unsure whether he is skillful enough to make his victims love him, he never goes to sleep before coming across such a person on screen. Only then does he turn off the TV with a smile and calls it a day; and his sleep is a sweet one indeed, completely dreamless, with all the nightmares now happening exclusively outside his head.

קטגוריות
כללי

Job Hunt

Just when I had given up on finding a decent job, someone told me about a once-in-a-lifetime opportunity: parasites from a nearby planet had accidentally killed their human host and were urgently looking for a replacement. Thinking it couldn’t hurt to try, I immediately sent them my resume.

Unfortunately I underestimated how hideous those parasites were, and sitting through the interview was an excruciating experience. 

Finally I said: “Looks like I’m underqualified for this position. I must withdraw my application.”

“Impossible,” replied the parasite boss. “You are already hired. You started working for us the moment you sat in that chair.”

קטגוריות
כללי

חזרה לשגרה

קטגוריות
כללי

2021-08-18

You can be serious about your search for meaning even if you don't believe that meaning actually exists. The only requirement is that you hate meaninglessness enough to spite it on a professional basis.

קטגוריות
כללי

2021-08-02

קטגוריות
כללי

עד גמר המלאי

האיש הזה היה פעם חופשי — עד שהוא נתקל בבקבוק, פתח את הפקק, ושחרר את השד שהבטיח חגיגית להגשים לו אינסוף משאלות. בהתחלה הוא כמובן שמח עד השמיים והתחיל לבקש ולקבל כל מה שעלה בדעתו. רק בהמשך הוא הבין שהשד לא התכוון לזה כהצעה, אלא כפקודה. האיש נאלץ לבקש משהו חדש מדי שעה עגולה, ביום ובלילה, וכשהמשאלה מתמלאת אין לו אפילו רגע ליהנות ולהעריך את מה שנפל לידיו, כי הוא חייב כבר להתחיל לחשוב על המשאלה הבאה — אתגר כבד ומאיים בהתחשב בעובדה שאת כל מה שהוא באמת רצה הוא קיבל מזמן, ועכשיו כל משאלותיו הן בדיות גמורות שאותן הוא סוחט מעצמו בזיעה ובדמעות, והדברים שהוא מקבל זרים לו לגמרי ואין לו שום רצון בהם. ככה עוברות השנים, והאיש טובע עמוק יותר ויותר בעושר האדיר שנערם מעליו. וברקע עומד השד בידיים שלובות ומחייך. יש לו זמן ויש לו נדיבות חסרת גבולות, ובעיקר יש לו סקרנות לראות אם האיש אי פעם יבקש את הדבר הפשוט הזה שאף אחד מהקורבנות שלו לא חשב מעולם שאפשר לבקש: שהשד ייצא מחייו אחת ולתמיד וייקח איתו את כל מה שנתן.

קטגוריות
כללי

2021-07-21