קטגוריות
כללי

האם המשיח הגיע? והאם הקליקבייט הזה יפעל עליכם?

הספר החדש שלי, "שמשון 2.0" (אפשר לקרוא לו רומן אם מתעקשים, אבל הוא הכי לא רומנטי), יצא לאור ונמכר עכשיו באתר "עברית".

אז איזה מין ספר זה? סאטירה דיסטופית על מאבקו של צעיר עצבני אחד נגד מדינה שלמה שיצאה מדעתה, לאחר מלחמת עולם שבה הטירוף הישראלי הוכיח שהוא מסוגל לשרוד אפוקליפסה גרעינית אפילו יותר טוב מג'וקים.

בקישור אפשר לקרוא תקציר ואת הפרק הראשון בשלמותו.

מעניין אתכם? ספרו לחבריכם. לא מעניין אתכם? ספרו לי איזה שוחד אתם רוצים לקבל.

קטגוריות
כללי

2022-06-05

הנביא המקצועי התעטף כל בוקר בגלימה, הלך יחף למשרד, פלירטט עם צוות דלפק הקבלה המהודר, ענה למיילים, קיים ישיבות, עשה נטוורקינג, הקדיש זמן רב ליחסי ציבור, וכמובן, ייצר את המכסה היומית של נבואות שעליהן החמיאו לו רבים בברנז'ה ובציבור הרחב. כולם אהבו אותו — חוץ מהשכינה, שמעולם לא ביקרה אצלו ולא היתה לה שום כוונה לעשות זאת; ונראה היה שהיא היחידה שהוטרדה מכך שלשום דבר ממה שהנביא המקצועי אמר ועשה לא היה קשר כלשהו לאמת.

The professional prophet wore a shawl every morning, walked barefoot to the office, flirted with the staff at the fancy reception desk, replied to emails, called meetings, did networking, dedicated much time to public relations, and of course, produced the daily quota of prophecies for which he was widely acclaimed both in the industry and among the general public. Everyone loved him — except the divine presence, which had never paid him a visit and had no intention of doing so; and it seemed that the divine presence was the only one bothered by the fact that nothing the professional prophet said or did had anything to do with the truth.

קטגוריות
כללי

דיאלוג פנימי | Inner Dialogue

גוף: אני רוצה את הדבר ההוא שם.

נפש: אם אתה כל כך רוצה אותו, לך וקח אותו בעצמך. מה זה קשור אליי?

גוף: אני רוצה שגם את תרצי אותו, כי את יכולה רק לרצות דברים ואין לך את האמצעים להשיג אותם. וזה גורם לך לסבל, שבלעדיו ההנאה שלי לא שלמה.

Body: I want that thing over there.

Mind: If you want it so much, go and take it yourself. What does it have to do with me?

Body: I want you to want it too, because you can only want things and don't have the means to get them. This causes you suffering, without which my pleasure is incomplete.

קטגוריות
כללי

2022-06-03

יש לי חדשות רעות וחדשות טובות, אמר ראש העיר. החדשות הרעות הן שהרכבת התחתית אכן לא תיפתח לעולם, כמו שטענו רואי השחורות; איבדנו את השליטה בפרויקט, נכשלנו באופן טוטלי ובלתי הפיך, ועל כך אני מתנצל מעומק לבי בפני הציבור. מצד שני, אני שמח לבשר שכל אלה שאמרו שהמערכת הזאת לעולם לא תשרת אף אחד — טעו. בימים אלה אנחנו עובדים על תוכנית חדשה להסבת המנהרות לרשת חדשנית של קטקומבות שיהפכו לבית הקברות הראשי של המטרופולין. גם קטני האמונה ייקברו שם כמו כולם, וינוחו על משכבם בשלום שלא יופר על ידי שאגתה של שום רכבת.

I have bad news and good news, said the mayor. The bad news is that the subway system will indeed never be opened, just like the doomsayers have been saying all along; we have lost control over the project, we have failed totally and irredeemably, and for that I apologize to the public from the bottom of my heart. On the other hand, I am pleased to announce that all those who said that the system would never serve anyone — were wrong. These days we are working on a new plan for converting the tunnels into a cutting-edge network of catacombs, which will become the primary metropolitan cemetery. The skeptics, too, will be buried there like everyone else, and will rest in peace — a peace that will never be disturbed by the roar of any train.

קטגוריות
כללי

קָפְקוּ: סֵנְרְיוּ קפקאי / 1

מסתיר בדיוק

את המשפט החשוב:

כפתור נגישות

קטגוריות
כללי

2022-06-02

להצלחה במובן המקובל — כלומר, הערכה חברתית שמלווה בשיפור המצב הכלכלי — אין שום השפעה חיובית מתמשכת במישור הנפשי או הרוחני, שלמענו שואפים להשיג אותה מלכתחילה. התועלת האמיתית בהצלחה היא פשוט בכך שהיא מפחיתה את עוינות הקבוצה כלפי היחיד המצליח, כך שהוא יכול לעסוק פחות בהיטרפות ויותר בטריפה.

Success in the common sense of the word — that is, social approval accompanied by improved economic status — has no lasting positive effect in the mental or spiritual sphere, for which it is sought after in the first place. The real benefit of success is simply that it lessens the group's hostility toward the successful individual, so that he can spend less energy on being a prey and more on being a predator.

קטגוריות
כללי

2022-06-01

את השלווה שהאדם המסורתי ניסה להשיג על ידי הפחתת גירויים למינימום האפשרי, האדם המודרני מנסה להשיג באמצעי הפרדוקסלי של ניפוח הגירויים עד בלי די; הכאוס שבו הוא חי ושאותו הוא מטפח אמור להביא לו שקט פנימי בכך שהוא יוצר בקביעות רעש קיצוני ולא מאפשר לו לשמוע את קול הכאב.

The serenity that traditional man tried to achieve by reducing stimuli as far as possible, modern man tries to achieve by the paradoxical means of endlessly inflating them; the chaos which he cultivates and lives in is meant to bring him inner peace by always making extreme noise and thus preventing him from hearing the voice of pain.

קטגוריות
כללי

2022-05-31

הדרך היחידה ליהנות מסיפוק דרישות הגוף היא לא לחשוב עליהן כלל, כי דרישות הגוף תמיד שונות מדרישות הנפש ולכן נגזר עליהן לאכזב אותה. חוסר המחשבה הזה ניתן להשגה רק בשתי דרכים: או שדרישות הגוף מקבלות מענה בכזאת קלות ומיידיות שאין צורך להשקיע בהן כל פעילות חשיבתית; או שהנפש מכירה בזכותה לדאוג קודם כל לדרישותיה, ומשאירה את הגוף לדאוג לעצמו. כל דרך אחרת הופכת את הנפש לקורבן אומלל על מזבח הגוף, ואת ההנאות לשלשלאות של שעבוד ודאגות אינסופיות.

The only way to enjoy satisfying the body's demands is not to think about them at all, because the body's demands are always different from demands of the mind and therefore doomed to disappoint it. This thoughtlessness can only be achieved in two ways: either the body's demands are satisfied so easily and readily that there is no need to spend any mental energy on them; or the mind recognizes its right to prioritize its own demands and leaves the body to take care of itself. Any other way turns the mind into a miserable sacrificial offering on the altar of the body, and the pleasures into chains of slavery and endless worry.

קטגוריות
כללי

2022-05-30

רומן שעוסק בסופרים הוא אבסורד כמו שולחן שנבנה כהצגת תכלית לטכניקות נגרות, או רכב שיוצר כדי לענג את החוש הטכני של מוסכניקים; ורק העובדה שהאבסורד הראשון, בניגוד לאחרים, ניתן לביצוע בכזאת אגביות הופכת אותו לנפוץ כל כך.

A novel about writers is an absurdity, just like a table built as a display of carpentry techniques or a car produced to stimulate the technical tendencies of repair-shop mechanics; and it is only the fact that the first absurdity, unlike the others, can be achieved so nonchalantly that makes it so common.

קטגוריות
כללי

2022-05-29

כשנראה שאנשים נאבקים למען חירות, לעתים קרובות האמת היא שהם בסך הכל נאבקים כדי להפוך את העבדות שלהם לנעימה יותר — ובכך לאפשר לה להימשך לתמיד.

When people appear to fight for freedom, the truth is most often that they merely fight to make their slavery more pleasant — and thus to enable it to last forever.