קטגוריות
כללי

2022-09-27-2

מבית החולים מתרחק בדילוגים חתול בלי רגל

Hopping away from the hospital's front gate: a cat missing a leg

קטגוריות
כללי

2022-09-27

תוך כדי ניסיון לדרוך על ג'וק נאחזתי במסגרת אלומיניום של חלון פתוח ונחתכתי ביד מפינתה החדה כתער. רק מאוחר יותר גיליתי שהשאלה הרת-הגורל שעורר האירוע הזה — האם אני נחתכתי כעונש על הכוונה להרוג את הג'וק, או שהוא נהרג כעונש על כך שגרם לי להיפצע — הובילה, בכדור שלג קוסמי מתגלגל, לקריסתו של מוסד הקארמה ולשחרורם הפתאומי של כל היצורים בעלי התודעה מכבלי חוקיות הסיבה והתוצאה, שאמורה היתה, אלמלא המפגש המדמם בינינו, להישאר בתוקף לנצח.

While attempting to stomp on a cockroach I held onto the aluminum frame of an open window and cut my hand on its razor-sharp corner. Only much later did I discover that the momentous question raised by this event—whether I was cut as a punishment for intending to kill the roach, or it was killed as a punishment for causing my injury—ultimately led, in a rolling cosmic snowball, to the collapse of the institution of karma and the sudden release of all sentient beings from the chains of the law of cause and effect, which was supposed, in the absence of our bloody encounter, to remain in force forever.

קטגוריות
כללי

2022-09-26

אסור לחנות – זה התמרור שעליו העורב ניצב

No parking—this is the traffic sign on which the crow stands motionless

קטגוריות
כללי

הרודיון

כמה שעות אחרי הניסוי הגרעיני האיראני, בנאום שהועבר בשידור חי מירושלים, הזהיר ראש הממשלה שלישראל יש "יכולות הגנתיות, התקפיות, ואחרות", ושהממשלה לא תהסס להשתמש בהן בשעת הצורך. רק מעטים מהעיתונאים שנכחו במקום שמו לב לניסוח התמוה, ומאחר שלא הותר לאף כלי תקשורת להציג שאלות בסוף הנאום, גם אותם מעטים שכחו מהעניין בשטף ההתרחשויות.