קטגוריות
כללי

2022-09-28-2

אישה עם סמארטפון צופה כפופה בסטנדאפ בלי לצחוק בכלל

A hunched woman with a smartphone, watching a stand-up show without laughing

קטגוריות
כללי

2022-09-28

העשן מהמנגל הסריח את כל המרפסת, ואי אפשר היה להימלט ממנו; הרוח נשאה אותו פעם לכאן ופעם לשם כך שהוא תמיד מצא את דרכו אלינו, וצרב בגרונותינו, ונספג בבגדינו. כולנו, בני המשפחה הרעבים, חשבנו: זה מאוד לא נעים, אבל זה המחיר שצריך לשלם כדי לאכול בשר טעים. אבל חתיכות הבשר חשבו: כמה נעים לראות שגם הם מרגישים קצת את מה שאנחנו מרגישות. וזה הפך מבחינתן את תהליך הצלייה לקצת יותר נסבל, קצת יותר משמעותי, כמו ששמחה לאיד תמיד עושה.

The smoke from the barbecue made the whole porch stink, and could not be avoided; the wind carried it once here and once there so that it always found its way to us, stinging our throats, getting absorbed into our clothes. All of us, the hungry family members, thought: It's indeed very unpleasant, but this is the price that must be paid in order to eat tasty meat. But the meat pieces thought: How nice to see them, too, feeling some of what we're feeling. And that made the grilling process a little more bearable to them, a little more meaningful, the way schadenfreude always does.

קטגוריות
כללי

2022-09-27-2

מבית החולים מתרחק בדילוגים חתול בלי רגל

Hopping away from the hospital's front gate: a cat missing a leg

קטגוריות
כללי

2022-09-27

תוך כדי ניסיון לדרוך על ג'וק נאחזתי במסגרת אלומיניום של חלון פתוח ונחתכתי ביד מפינתה החדה כתער. רק מאוחר יותר גיליתי שהשאלה הרת-הגורל שעורר האירוע הזה — האם אני נחתכתי כעונש על הכוונה להרוג את הג'וק, או שהוא נהרג כעונש על כך שגרם לי להיפצע — הובילה, בכדור שלג קוסמי מתגלגל, לקריסתו של מוסד הקארמה ולשחרורם הפתאומי של כל היצורים בעלי התודעה מכבלי חוקיות הסיבה והתוצאה, שאמורה היתה, אלמלא המפגש המדמם בינינו, להישאר בתוקף לנצח.

While attempting to stomp on a cockroach I held onto the aluminum frame of an open window and cut my hand on its razor-sharp corner. Only much later did I discover that the momentous question raised by this event—whether I was cut as a punishment for intending to kill the roach, or it was killed as a punishment for causing my injury—ultimately led, in a rolling cosmic snowball, to the collapse of the institution of karma and the sudden release of all sentient beings from the chains of the law of cause and effect, which was supposed, in the absence of our bloody encounter, to remain in force forever.